Начало
Органи
Актуална информация
Адвокатски колегии
Решения
Вписани адвокати
За членове
Интернет връзки
За контакти
English
ПОЗДРАВ
Банкова сметка
ПРАВНА ПОМОЩ
ВПИСАНИ АДВОКАТИ
<< Начало | Актуална информация |


ОБЩО СЪБРАНИЕ

| ЛОВЕШКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

   Адвокатският съвет на Адвокатска колегия- Ловеч, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо отчетно събрание на колегията на 25.01.2020г. в 9 ч. в заседателната зала на хотел " Президиум" - Ловеч, при следния дневен ред:


   1.Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2019г.


   2.Отчет за дейността на Контролния съвет


   3.Отчет за дейността на Дисциплинарния съд


   4.Отчет за изпълнение бюджета на САК - Ловеч за 2019г. и приемане на бюджет за финансовата 2020г.


   5.Приемане и гласуване на отчетите


   6.Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната


   


   При липса на кворум на основание чл. 81,ал. 4 от ЗА общото събрание ще се проведе от 10 ч. , същия ден, на същото място, при същия дневен ред.Поканват се членовете на колегията да участват лично или чрез писмено упълномощен представител. 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Ловеч | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz